Onze waarden.

Ons succes als wereldmarktleider is niet alleen gebaseerd op uitzonderlijk grote technische knowhow, decennialange ervaring en onze dynamische, innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling. Wat ons sterk maakt, zijn onze waarden en de mensen bij EFAFLEX die deze waarden in de praktijk brengen: loyauteit en integriteit,

respect voor ons milieu, duurzaam handelen in de hele keten van de waardecreatie. Bij EFAFLEX zijn wij ervan overtuigd dat de kwaliteit van onze poorten niet slechts een productkenmerk is. Deze kwaliteit is de voorwaarde voor onze klanten om ons vertrouwen en respect te geven. Dat is wat voor ons telt.

Loyauteit

EFAFLEX is een familiebedrijf: voor ons staat loyauteit bovenaan. De samenhang van de familie – en daarmee bedoelen wij de cohesie van de EFAFLEX-familie – is belangrijk in succesvolle, maar ook minder succesvolle tijden, want onze medewerkers zijn een essentieel en onmisbaar onderdeel van ons succes.

arrow-down

Loyauteit, EFAFLEX is een familiebedrijf: voor ons staat loyauteit bovenaan. De samenhang van de familie – en daarmee bedoelen wij de cohesie van de EFAFLEX-familie – is belangrijk in succesvolle, maar ook minder succesvolle tijden, want onze medewerkers zijn een essentieel en onmisbaar onderdeel van ons succes.

Duurzaamheid

Als familiebedrijf hebben wij begrepen hoe belangrijk duurzaam werk is om ook de volgende generaties in staat te stellen te leven en te werken. Duurzaamheid en milieubewustzijn bepalen ons optreden. Wij zijn allemaal medeverantwoordelijk voor de bescherming van het milieu op ons werkterrein en verbinden ons ertoe de wetten, voorschriften en normen inzake milieubescherming na te leven.and are committed to complying with the laws, regulations and standards concerning environmental protection.

arrow-down

Duurzaamheid, Als familiebedrijf hebben wij begrepen hoe belangrijk duurzaam werk is om ook de volgende generaties in staat te stellen te leven en te werken. Duurzaamheid en milieubewustzijn bepalen ons optreden. Wij zijn allemaal medeverantwoordelijk voor de bescherming van het milieu op ons werkterrein en verbinden ons ertoe de wetten, voorschriften en normen inzake milieubescherming na te leven.and are committed to complying with the laws, regulations and standards concerning environmental protection.

Respect

Alleen degenen die met respect worden behandeld, kunnen zich in hun werkomgeving goed voelen en zodoende overtuigend werk verrichten. Het is des te belangrijker dat wij dit allemaal in ons achterhoofd houden en te allen tijde op een respectvolle omgang met elkaar letten.

arrow-down

Respect, Alleen degenen die met respect worden behandeld, kunnen zich in hun werkomgeving goed voelen en zodoende overtuigend werk verrichten. Het is des te belangrijker dat wij dit allemaal in ons achterhoofd houden en te allen tijde op een respectvolle omgang met elkaar letten.

Vertrouwen

Wij willen dat onze medewerkers, klanten en partners ons volledig kunnen vertrouwen – en wij hen. Derhalve zijn eerlijkheid en open communicatie noodzakelijk om een vertrouwensbasis voor waardecreatie te scheppen.

arrow-down

Vertrouwen, Wij willen dat onze medewerkers, klanten en partners ons volledig kunnen vertrouwen – en wij hen. Derhalve zijn eerlijkheid en open communicatie noodzakelijk om een vertrouwensbasis voor waardecreatie te scheppen.

Kwaliteit

De hoge kwaliteit van onze producten, de persoonlijke begeleiding van onze klanten en de optimale service ter plekke: dat zijn voorwaarden voor ons succes. Eenieder en elkeen in iedere bedrijfstak van EFAFLEX moet zich daarvan bewust zijn en ernaar handelen.

arrow-down

Kwaliteit, De hoge kwaliteit van onze producten, de persoonlijke begeleiding van onze klanten en de optimale service ter plekke: dat zijn voorwaarden voor ons succes. Eenieder en elkeen in iedere bedrijfstak van EFAFLEX moet zich daarvan bewust zijn en ernaar handelen.

Integriteit

Het succes van de onderneming behouden en uitbreiden is het hoofddoel van iedere onderneming. Integriteit betekent voor ons rechtschapenheid, eerlijkheid en een eerlijke en open samenwerking. Het naleven van ethische normen is voor ons vanzelfsprekend!

arrow-down

Integriteit, Het succes van de onderneming behouden en uitbreiden is het hoofddoel van iedere onderneming. Integriteit betekent voor ons rechtschapenheid, eerlijkheid en een eerlijke en open samenwerking. Het naleven van ethische normen is voor ons vanzelfsprekend!

Lidmaatschappen

Gemeenschappelijke belangen gezamenlijk vertegenwoordigen: Om de aandacht van de politiek doelgericht op onze behoeften te vestigen, zijn wij actief in talrijke verenigingen en kamers van koophandel.

Meer weten

Innovatie

Onze specialisten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling werken met een enorme dynamiek en grote nieuwsgierigheid aan de continue verdere en nieuwe ontwikkeling van onze producten. Precies om die reden is EFAFLEX een leider op het gebied van innovatie.

Meer weten