• Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor

Onderhoudsservice


Maximale beschikbaarheid – met optimale onderhoudsservice

Regelmatige, preventieve service en onderhoud alsmede het gebruik van originele EFAFLEX reserveonderdelen garanderen een lange levensduur en optimaal functioneren van uw poorten. De goed opgeleide EFAFLEX servicetechnicus helpt u slijtage bij uw snellooppoorten door het dagelijkse, intensieve gebruik tijdig te vast te stellen en tot een minimum te reduceren.

Door de op uw situatie individueel afgestemde onderhoudsintervallen vergroot u enerzijds u de levensduur van uw poort en verkleint u anderzijds stilstandtijden en reparatiekosten.

Zodoende biedt EFAFLEX u bij de voorgeschreven controles van snellooppoorten van alle producenten op maat gesneden onderhoudscontracten.

Welke taal verkiest u, Nederlands of Frans?
Quelle langue préférez-vous, néerlandais ou français?

Nederlands
Français